voksen

Tal og undersogelser tal fra ankestyrelsen

tal og undersogelser tal fra ankestyrelsen

Forside» Tal og undersøgelser » Tast indberetninger» Indberetning - førtidspension. Info Afgørelser der skal indberettes til Ankestyrelsen: • Nytilkendelse. Tal fra Ankestyrelsen indeholder en række statistiske oplysninger inden for velfærdsområdet. Tallene bliver løbende opdateret, når data. Forside» Tal og undersøgelser » Tast indberetninger» Indberetning Der registreres tillige Ankestyrelsens, byretternes og Landsrettens afgørelser. Sammensæt selv tal fra anbringelsesstatistikken i vores database Tal fra Ankestyrelsen.

Videos

Danish mother Copenhagen Nov 25 2013 tal og undersogelser tal fra ankestyrelsen

Pork: Tal og undersogelser tal fra ankestyrelsen

Tal og undersogelser tal fra ankestyrelsen Bordeller stuttgart gratis dato porno xxx hd video
NYT NYHEDER ARTIKLER FOKUS PAA INKLUSION I GRUNDSKOLEN Videre til menunavigation For borgere Faderskab Forældremyndighed og samvær Adoption Sager om børn og unge Ægteskab og skilsmisse Navne Underretninger Familieydelser og bidrag For borgere Pension i udlandet Efterløn Folkepension Brøkpension Førtidspension Tilbagebetaling af pension For borgere Barselsdagpenge og orlov Revalidering Ferie Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp Fleksjob Sygedagpenge Tilbud til ledige Seniorjob For borgere Anerkendelse Andre emner Lovens område Ydelser Anmeldelse Genoptagelse For borgere Enkeltydelser Magtanvendelse - voksne Hjælp til handicappede og ældre Boligstøtte Ydelser til enlige Mellemkommunal refusion Adoptionsnævnet Arbejdsmiljøklagenævnet Klagenævnet for Specialundervisning Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Ligebehandlingsnævnet Psykolognævnet Om tilsynet Kontakt tilsynet Sådan behandler tilsynet en sag Udtalelser og nyheder Vi stiller tal til rådighed. Marker de oplysninger som tabellen skal indeholde. Indsæt søgeord for at søge på hjemmesiden. Postadresse: Ankestyrelsen,  Statsservice Mailadresser:   ast ast. FOR BORGERE MED EN KLAGESAG.
Tal og undersogelser tal fra ankestyrelsen Arbejdsskadestatistikken Ankede afgørelser på arbejdsskadeområdet Her er en oversigt over, hvor mange afgørelser Ankestyrelsen har truffet i sager om arbejdsskader. Ankestatistikken viser antallet af verserende sager og antallet af afgjorte sager. Opfølgning og andre sagshændelser, årige, pdf   Kopi af skema 3. De kan udvælges ved at markere med musen enten enkeltvis, eller der kan vælges flere værdier samtidigt. Opfølgning og andre sagshændelser, årige,  - pdf Kopi af skema 3. Postadresse: Ankestyrelsen,  Statsservice Mailadresser:   ast ast.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Næste side »