voksen

Lektioner matematik b statistik middelvardi varians og spredning

lektioner matematik b statistik middelvardi varians og spredning

Vi ser på hvad middelværdien, variansen og spredningen fortæller os om et givent datasæt. Når man laver statistiske eksperimenter, er det ofte man observerer, at data fordeler sig Hvis vi har en normalfordeling med middelværdi 10 og spredning 1. Vi ser på ugrupperede og grupperede observationer, middelværdi, spredning og varians, sumkurver, kvartilsæt og boksplots, normalfordeling, \(\chi^2\)-testen.

Lektioner matematik b statistik middelvardi varians og spredning - skal

Man bruger tit spredning og varians til at sammenligne forskellige datasæt. Her kan man blot lige bemærke en enkelt egenskab: Jo flere målinger man har, jo mindre bliver usikkerheden på gennemsnittet af målingerne. Hvad går integralregning ud på? Se lektiecafeer på repobrien.com Har du et Matematik B Grupperede · Middelværdi, Varians og Spredning · Sumkurver, kvartilsæt og boksplots. Vi ser på hvad en sumkurve, et kvartilsæt og et boksplot er for noget og hvordan det bruges i statistik sammenhænge. Hvad er spredning i statistisk og hvordan udregnes det? Jan B. Sørensen | d. Spredningen er så bare kvadratroden af variansen, så de betyder i store træk. lektioner matematik b statistik middelvardi varians og spredning

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Næste side »