voksen

Leksikon og kilder vis materiale carl ploug i landstinget om kommunal valgret til kvinder

Bilag'2:'Forslag'til'Lov'om' Kvinders ' kommunale ' Valgret 'og'Valgbarhed' omkring(Fredrik(Bajers(lovforslag(om(kvindelig(kommunal (valgret (i((og( målsparagraffer' i' perioden' samt' opponenten' Carl ' Plougs ' tale' i' Landstinget,' hvis ' argumentation' og' hed”,'via'repobrien.com repobrien.com? kilde =,' hjemmeside. Du er her: danmarkshistorien Materiale Vis. Carl Ploug, Artikler. Carl Parmo Ploug var journalist, digter og politiker. avis Fædrelandet fra og medlem af Landstinget , først for de nationalliberale og senere for Højre. Kilder. Carl Ploug i Landstinget om kommunal valgret til kvinder. Du er her: danmarkshistorien Materiale Vis. Carl Ploug i Landstinget om kommunal valgret til kvinder Kilder. Kildeintroduktion: I februar blev lovforslaget om kommunal valgret til kvinder, der var blevet Dette Lovforslag er et Led i en Kjæde, hvis Endemaal er Kvindens politiske Ligestilling med Manden.

Leksikon og kilder vis materiale carl ploug i landstinget om kommunal valgret til kvinder - der beskæftiger

Fredrik Bajer i Folketinget, 4. Det undrer mig alligevel ikke, at man har kunnet samle saa mange paa noget af Stederne. HØR: Elna Munch argumenterer for kvindelig valgret i

Leksikon og kilder vis materiale carl ploug i landstinget om kommunal valgret til kvinder - opdaterer din

Dette uddrag stammer fra højrepolitikeren Carl Plougs indlæg, hvor han i afviste forslaget ved blandt andet at henvise til, at kvinder ikke egner sig til lovgivningsvirksomhed og politik. Jeg tænker ikke herved paa noget Forhold mellem Mand og Kvinde, men jeg tænker paa Omsorgen for Alt det, hvorfor Lovgivningen kan udrette saa uendelig Lidt, men hvor den private Virksomhed kan udrette saa overordentlig Meget.

Videos

Historie: Kvindernes valgret og optoget

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Næste side »