voksen

Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt

Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt

45 Borg, E., I.-H. Kristiansen og E. Backe-Hansen. Kvalitet og innhold i norske barnehager. En kunnskapsoversikt. NOVA-rapport nr 6/ 46 Forskrift om. Denne rapporten sammenfatter NOVA empiriske studier om kvalitet og innhold i norske barnehager etter år Den tidligere kunnskapsoversikten «Forskning. Barnehagen får stadig tidligere innflytelse på barns liv, og siden årtusenskiftet har andelen barn i barnehagen økt kraftig. Dette forteller at. Kvalitet og innhold i norske barnehager: en kunnskapsoversikt. Forfatter: Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferdog aldring, Omfang. NOVA har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget en kunnskapsoversikt om forskning på kvalitet og innhold i norske barnehager. I denne rapporten sammenfatter NOVA empiriske studier om kvalitet og innhold i norske barnehager etter år NOVAs gjennomgang av foreliggende.

Videos

Karen teller barnehagelærere

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Næste side »