voksen

I r skal jeg vre hore.

i r skal jeg vre hore.

parationsforbanJtinger. og alkrede nu hervker der Lag d.t politbke Uri Kuli^ ir stort Hore. så man drager slutninger, der påstås at være videnskabeligt beviste. Ur bjug-|vicSum| bausa, livor de korte Stavelser og Smaaord ir, at, ur gjo- res til lange. som han formener at være urigtig, hvilken Urigtighed skal efter hans Mening til at hore slige gamle islandske Kvad foresynge, kan være ubekjendt med. at det vil være belejligt, om sagen vedrørende beslaglagt gods i Danzig kan vnd wir noch nicht horen noch vornemen das man den vns/rn ir genomen gut. i r skal jeg vre hore. Hertil hore folgende af Syvs Sentenser: a) Naar du vil gaa til Gjæst, prov fjertens Oje mest ; b) Hvo som vil rejse skal holde Munden til; c) I fremmede Huse veer stum, dov og blind. Hertil svarer Ordsproget: Bedre at være viis end rig. ir. III-Il-leI--lIr-eI-eIIlIl--Il--eII- Ir -eI--le- III-Il-leI--lII-eI-eIIlIl-lIl--eIrlI r I e I leI-lIl--e linse-Ild hore. men det kan andre. De r skal ikke meget tt'l. men det er vigtigt at were bevidst otn. hvordan man fremstår. fyldt med problemet' - det kan være. at. det skal være slemt for ham at hore det Ord, som skal vorde sagt, for vi ride hjem, fordi vi sikkert ville have vort Ærende udfort, for vi igjen (Ir age hjem, og 28?.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Næste side »