voksen

Biography Haakon I Adalsteinsfostre

biography Haakon I Adalsteinsfostre

Name: Haakon Adalsteinsfostre or Haakon Haraldsson. Reign: – (approximate). Born: approx. at Håkonshella. Died: at the Battle of Fitjar. Håkon den gode. Sagakongene. Sjette biografi i serien om sagakongene. Håkon Adalsteinsfostre (ca. –) var han kanskje den viktigste av sagakongene. Håkonshaugen er eit historisk gravminne etter Håkon den Gode som var konge frå omlag år til år Tilnamnet Adalsteinsfostre fekk Håkon etter å ha hatt Kong Adalstein (Athelstan av England) som Henta frå Nynorsk Wikipedia. biography Haakon I Adalsteinsfostre

Videos

Harald V, King of Norway Norsk konge. Foreldre: Kong Harald 1 Hårfagre (ca. –ca. ) og Tora “ Mosterstang”.Bare tre av kongene i gammelnorsk tid regjerte lenger. Haakon Haraldsson (c. –), also Haakon the Good and Haakon Adalsteinfostre was the . Jump up ^ Claus Krag: Håkon 1 Adalsteinsfostre, Konge (Norsk biografisk leksikon); Jump up ^ Håkon den Gode Adalsteinsfostre   ‎ Early life · ‎ Reign · ‎ Succession · ‎ Modern references. Haakon I Adalsteinsfostre, byname Haakon The Good, Norwegian Håkon Den Gode (born c. —died c. , Fitjar, Nor.), Norwegian king.

Biography Haakon I Adalsteinsfostre - tøven gik

Kong Haakon lod da vie nogle kirker og satte prester til dem; men da han kom til Trondhjem, stævnede han ting med bønderne og bød dem kristendom. Innholdet er tilgjengelig under CC-BY-SA der ikke annet er opplyst. Kong Haakon var god kristen, da han kom til Norge, men fordi hele landet der var hedensk og det var megen blotskab og mange stormænd, og han tyktes meget at trænge hjælp og mængdens velvilje, tog han det raad at fare lønligen med kristendommen; han holdt søndager og fredagsfaste og satte det i loven, at man skulde gaa til julehold paa samme tid som kristne mænd, og da skulde hver mand holde gjestebud paa en mæle øl [13]men ellers betale bøder, og holde helg, saalænge øllet varede; men forhen var første julenat hake-natten, det er midvinternat, og det blev holdt tre nætters jul. Om wikien Nybegynnerbrosjyre Hjelpesider Samtalesider Tilfeldig artikkel Siste endringer Kategorier Kategorisnittsøk Kontakt oss. Håkons handling ved disse anledningene kan ikke forstås uten å se på hans politiske situasjon. I et samtidig skaldekvad, som handler om opptakten til slaget på Fitjar, hører vi at Håkon var noe tvilrådig og ikke helt visste om han skulle våge seg i strid med den styrken han hadde. Da gik kongen til og lagde en lindug om kjedelhanken og gabte over, og gik derefter til sit høisæde; men ingen af dem var tilfreds.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Næste side »